O Polityce

POLITYKA ponownie wygrała z posłem Mularczykiem

Polityka
Sąd Apelacyjny opublikował wyrok w sprawie o naruszenie prawa do prywatności z powództwa Iwony i Arkadiusza Mularczyków. Wyrok jest korzystny dla Polityki.

Sąd Apelacyjny w Warszawie 20 lipca opublikował wyrok z powództwa Iwony i Arkadiusza Mularczyków przeciwko POLITYCE o naruszenie prawa do prywatności. Sąd uznał apelację powodów za bezzasadną. Chodziło o reportaż Edyty Gietki „Pośli upór” (POLITYKA 6/14), w którym autorka opisywała, jak poseł, wykorzystując pełnioną funkcję, próbował eksmitować bezdomnego z działki leżącej w pobliżu swojej posesji, powołując się na jego dobro.

Polityka 32.2017 (3122) z dnia 08.08.2017; Do i od redakcji; s. 90