O Polityce

Wyjaśnienie

Polityka

W nawiązaniu do artykułu „Rzucanie kłód” (POLITYKA 47) pragnę wyjaśnić, że pomoc ze środków PFRON obsługują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (...). Tym samym opisane w artykule sytuacje, odnoszące się do osób niepełnosprawnych, nie miały miejsca w Oddziałach PFRON, jak to zostało opisane w materiale, tylko w jednostkach samorządu terytorialnego, który dysponuje środkami przekazywanymi przez Fundusz. Wnioski w sprawie dofinansowania nie są przygotowywane przez PFRON. Podanie takich informacji wprowadza czytelników w błąd i powoduje uszczerbek na wizerunku Funduszu.

KRZYSZTOF CZECHOWICZ
DYREKTOR DEPARTAMENTU PROMOCJI I INFORMACJI PFRON

Polityka 51/52.2017 (3141) z dnia 17.12.2017; Do i od Redakcji; s. 147
Reklama