O Polityce

Na oko i na ząb

Wyjaśnienie zarządu NFZ

Polityka

Po publikacji artykułu Joanny Solskiej „Na oko i na ząb” (POLITYKA 14) otrzymaliśmy od zarządu NFZ następujące wyjaśnienie: „sprawa z powództwa NFZ przeciwko Sensor Clinique o zapłatę 51 tys. zł kary zakończyła się umorzeniem przez sąd postępowania w związku z realizacją przez Sensor Clinique żądań NFZ”.

Polityka 20.2018 (3160) z dnia 15.05.2018; Do i od Redakcji; s. 106
Oryginalny tytuł tekstu: "Na oko i na ząb"
Reklama