O Polityce

Jeszcze o lesie

Odpowiedź na polemikę z tekstem „Dzień wołającego na puszczy”

Polityka

Pisząc artykuł „Dzień wołającego na puszczy” (POLITYKA 28), chciałem szerszemu ogółowi czytelników przybliżyć zagadnienia leśne z punktu widzenia leśnika, mieszkańca Podkarpacia. I człowieka martwiącego się o przyszłość naszego środowiska i cywilizacji. Autorzy polemiki (