Społeczeństwo

Aby nauka nie poszła w las

Jak skutecznie gospodarować lasami

Unikalne walory przyrodnicze obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego są bezsprzeczne. Unikalne walory przyrodnicze obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego są bezsprzeczne. Arterra / Getty Images
Przykłady ze świata pokazują, że można zakładać parki narodowe i zarabiać na lasach. Niekoniecznie prowadząc w nich intensywne wycinki. Czyli polemika z tekstem Piotra Murdzy „Dzień wołającego na puszczy” (POLITYKA 28).
Parki narodowe oprócz tego, że są uznawane za najskuteczniejszą formę ochrony zasobów przyrodniczych, pełnią też niezwykle istotne funkcje społeczne, ekonomiczne i kulturowe.Michał Kość/Forum Parki narodowe oprócz tego, że są uznawane za najskuteczniejszą formę ochrony zasobów przyrodniczych, pełnią też niezwykle istotne funkcje społeczne, ekonomiczne i kulturowe.

Projektowany Turnicki Park Narodowy to jedyny taki obszar w Polsce, gdzie żyją razem wszystkie duże polskie drapieżniki: niedźwiedź, wilk, ryś i żbik, 115 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie, jak najmniejsza polska sowa – sóweczka, gdzie rośnie 6 tys. drzew o wymiarach pomnikowych. To mały fragment Karpat i bardzo mała część polskich lasów. Te 17 tys. ha to zaledwie ok. 4 proc. terenów pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Dla gospodarki nie ma znaczenia, dla przyrody tak.

Polityka 36.2018 (3176) z dnia 04.09.2018; Społeczeństwo; s. 33
Oryginalny tytuł tekstu: "Aby nauka nie poszła w las"

Czytaj także

Społeczeństwo

Homofobusy jeżdżą po polskich miastach. Szokują i wykluczają

Homofobusy rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat osób LGBT. To akcja Fundacji Pro-Prawo do Życia, która wbrew nazwie odmawia osobom nieheteroseksualnym prawa do wolnego od dyskryminacji życia w Polsce.

Agata Szczerbiak
17.07.2020