Społeczeństwo

Aby nauka nie poszła w las

Jak skutecznie gospodarować lasami

Unikalne walory przyrodnicze obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego są bezsprzeczne. Unikalne walory przyrodnicze obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego są bezsprzeczne. Arterra / Getty Images
Przykłady ze świata pokazują, że można zakładać parki narodowe i zarabiać na lasach. Niekoniecznie prowadząc w nich intensywne wycinki. Czyli polemika z tekstem Piotra Murdzy „Dzień wołającego na puszczy” (POLITYKA 28).
Parki narodowe oprócz tego, że są uznawane za najskuteczniejszą formę ochrony zasobów przyrodniczych, pełnią też niezwykle istotne funkcje społeczne, ekonomiczne i kulturowe.Michał Kość/Forum Parki narodowe oprócz tego, że są uznawane za najskuteczniejszą formę ochrony zasobów przyrodniczych, pełnią też niezwykle istotne funkcje społeczne, ekonomiczne i kulturowe.

Projektowany Turnicki Park Narodowy to jedyny taki obszar w Polsce, gdzie żyją razem wszystkie duże polskie drapieżniki: niedźwiedź, wilk, ryś i żbik, 115 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie, jak najmniejsza polska sowa – sóweczka, gdzie rośnie 6 tys. drzew o wymiarach pomnikowych. To mały fragment Karpat i bardzo mała część polskich lasów. Te 17 tys. ha to zaledwie ok. 4 proc. terenów pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Dla gospodarki nie ma znaczenia, dla przyrody tak.

Polityka 36.2018 (3176) z dnia 04.09.2018; Społeczeństwo; s. 33
Oryginalny tytuł tekstu: "Aby nauka nie poszła w las"

Czytaj także

Kultura

Kompozytorki wchodzą do gry

Kiedyś mieliśmy wśród kompozytorek pojedyncze przykłady spektakularnych karier. Ale najmłodsze pokolenie idzie całą ławą, co było widoczne na jesiennych festiwalach muzyki współczesnej.

Dorota Szwarcman
01.12.2020