O Polityce

Nagroda Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego wręczona

Prof. Marcin Matczak oraz Anna Dąbrowska, prezeska stowarzyszenie Homo Faber, są tegorocznymi laureatami Nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego Prof. Marcin Matczak oraz Anna Dąbrowska, prezeska stowarzyszenie Homo Faber, są tegorocznymi laureatami Nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego KŻ / Polityka
Tegorocznymi laureatami nagrody są prawnik prof. Marcin Matczak oraz Anna Dąbrowska i Stowarzyszenie Homo Faber.
Wręczenie nagrodyLeszek Zych/Polityka Wręczenie nagrody

Prof. Marcin Matczak został nagrodzony „za konsekwentną obronę praworządności i praw człowieka, prowadzoną od lat edukację społeczną, propagowanie wartości konstytucyjnych oraz za zawodową kompetencję i odwagę cywilną”. Anna Dąbrowska i Stowarzyszenie Homo Faber – „za śmiałość w obronie praw człowieka, odwagę w walce z dyskryminacją i ksenofobią, konsekwencję w działaniach na rzecz integracji imigrantów oraz za wszystkie małe kroki, które prowadzą do dużych zmian”.

Kim są nagrodzeni

Marcin Matczak jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie teorii prawa i prof. nadzwyczajnym w Wydziale Prawa i Administracji UW, partnerem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Zasiada w zespole ekspertów prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, jest też członkiem stowarzyszenia prof. Zbigniewa Hołdy rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Wypowiada się publicznie przeciwko przeprowadzanej przez PiS „reformie” wymiaru sprawiedliwości.

Anna Dąbrowska jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN. W przeszłości była związana z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”. Ze stowarzyszeniem Homo Faber związana jest od 2005 r., od 2011 r. jest jego prezeską, koordynatorką Programu Integracja, wspiera młodych migrantów przyjeżdżających do Lublina na studia. Prowadzi szkolenia z zakresu praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej. Należy do stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, pracuje nad doktoratem na temat ukraińskich migracji po 1989 r.

Stowarzyszenie Homo Faber jest lubelską organizacją pozarządową zajmującą się przeciwdziałaniem dyskryminacji grup mniejszościowych. Prowadzi programy antydyskryminacyjne, integracyjne oraz edukacyjne.

O Nagrodzie Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego

To kontynuacja Nagrody im. Jerzego Zimowskiego przyznawana do 2015 r. przez Instytut Spraw Publicznych. Fundacja została zawiązana rok po śmierci redaktor Janiny Paradowskiej dla uczczenia pamięci Obojga Małżonków, wybitnej publicystki i działacza państwowego.

Przewodniczącym rady Fundacji jest Jerzy Baczyński, redaktor naczelny POLITYKI, a prezesem zarządu – Wojciech Wróblewski. Nagroda jest przyznawana „za dzielność obywatelską, w szczególności za działania na rzecz dobra publicznego, praw obywatelskich i praw człowieka”, z akcentem na działania na rzecz środowisk wykluczonych: migrantów, uchodźców, mniejszości.

Zeszłorocznymi laureatami nagrody byli Akcja Demokracja oraz bp Tadeusz Pieronek.

Osobom, którym bliskie są ideały Janki i Jurka, a chciałyby wesprzeć Nagrodę, podajemy numer konta bankowego fundacji: 51 1140 2004 0000 3702 7701 4612.

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Reklama