O Polityce

SKOK w sądzie

Pozew SKOK przeciwko POLITYCE – oddalony

W połowie marca Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Krajowej SKOK przeciwko POLITYCE (sygn. akt XV C 128/18). Sprawa dotyczyła dwóch artykułów autorstwa Cezarego Kowandy i Jakuba Bierzyńskiego opublikowanych na naszych łamach. Powódka domagała się publikacji przeprosin i zapłaty kwoty 10 tys. zł na cel społeczny. Powództwo zostało jednak oddalone w całości. Sąd nie podzielił co prawda naszego stanowiska, że Krajowej SKOK nie przysługiwała w tej sprawie legitymacja czynna do występowania w procesie.

Polityka 14.2019 (3205) z dnia 02.04.2019; Do i od redakcji; s. 98
Oryginalny tytuł tekstu: "SKOK w sądzie"