O Polityce

Sąd „aresztował” artykuł POLITYKI

Polityka

Warszawski Sąd Okręgowy 29 maja wydał decyzję zakazującą naszej redakcji publikacji przez rok artykułu „Zaskakujące kariery prokuratorów od taśm” (POLITYKA 43/18), który opisywał kariery prokuratorów prowadzących śledztwo dotyczące afery podsłuchowej oraz ich bliskich. Zakaz w ramach tzw. zabezpieczenia powództwa dotyczy również ewentualnego powielania informacji w nim zawartych.

Polityka 25.2019 (3215) z dnia 17.06.2019; Do i od redakcji; s. 106