O Polityce

Profesorskie konsylium

Profesorowie ze świata o Polsce

Konsylium tworzy 30 uczonych pracujących na uznanych zagranicznych uniwersytetach. Konsylium tworzy 30 uczonych pracujących na uznanych zagranicznych uniwersytetach. Agata Kubis

Po raz pierwszy zebrało się Concilium Civitas – nieformalna grupa polskich profesorów nauk społecznych (politologów, socjologów, psychologów, historyków, antropologów, ekonomistów) pracujących na uznanych zagranicznych uniwersytetach. Concilium tworzy 30 uczonych zaproszonych przez pięcioosobową Grupę Inicjatywną (Anna Grzymała-Busse ze Stanfordu, Grzegorz Ekiert z Harvardu, Jan Kubik z Rutgers i UCL, Wojciech Sadurski z Sydney i Jan Zielonka z Oxfordu).

„Łączy nas poczucie, że jako badacze procesów społecznych (…), uczestniczący w międzynarodowych akademickich debatach o sprawach publicznych, powinniśmy aktywnie i bezinteresownie oferować Polsce swoją wiedzę. Temu ma służyć Concilium Civitas – nieformalne ciało, które inicjujemy w duchu tradycyjnej społecznej odpowiedzialności polskiej inteligencji” – napisali członkowie Grupy Inicjatywnej w deklaracji „Nasza misja”. „(…) świat (…) znalazł się na niebezpiecznym zakręcie (…), można oczekiwać pogłębiania się napięć, kryzysów i konfliktów, mogących przynajmniej niektóre społeczeństwa narazić na niepowetowane straty. (…) Tę sytuację traktujemy jako wyjątkowe zobowiązanie, by aktywniej niż dotąd służyć naszą ekspertyzą”.

Dwudniowe spotkanie poprzedziło wydanie Almanachu 2019/2020, w którym 23 członków Concilium opisało po jednym ich zdaniem istotnym globalnym procesie, trendzie lub zjawisku mającym znaczenie dla Polski. Podczas pięciu paneli zorganizowanych w siedzibie warszawskiej uczelni Collegium Civitas dyskutowano o „Demokracji jako wyzwaniu”, „Wyzwaniach nowej gospodarki”, „Nowym społeczeństwie na nowe czasy”, „Nowej przyszłości” i „Nowej Polsce-nowej Europie-nowym świecie”.

Polityka 29.2019 (3219) z dnia 16.07.2019; Do i od redakcji; s. 98
Oryginalny tytuł tekstu: "Profesorskie konsylium"
Reklama