O Polityce

Imię boksera

Po lekturze felietonu „Śmierć Poulidora”

Polityka

Legendarny francuski pięściarz nazywał się Marcel Cerdan nie zaś Michel, jak podano w felietonie „Śmierć Poulidora” (POLITYKA 48).

REDAKCJA

Polityka 51.2019 (3241) z dnia 17.12.2019; Do i od redakcji; s. 154
Oryginalny tytuł tekstu: "Imię boksera"
Reklama