O Polityce

Wyjaśnienie

Nieprawdziwe są informacje podane w artykule Joanny Solskiej „Poczuli krew” (POLITYKA 42) o tym, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała firmie Biomed-Lublin 100 mln zł. Kwota środków faktycznie przekazanych przez PARP beneficjentowi wynosiła 43 429 266 zł, w całości w formie zaliczki na rzecz realizacji projektów. Beneficjent część ww. kwoty zwrócił jeszcze w trakcie realizacji projektów. A na pozostałą kwotę firma otrzymała wezwanie do zwrotu (należność w wysokości 29 256 702,05 zł w ramach trzech niezrealizowanych projektów) wraz z odsetkami. Agencja postępowała zgodnie z procedurami.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polityka 46.2020 (3287) z dnia 08.11.2020; Do i od redakcji; s. 99
Reklama