O Polityce

Wrocławskie osiedle

Drobiazg: osiedle wrocławskie nazywa się Oporów, nie „Odporów” – jak podano w tekście Piotra Pytlakowskiego „Reduta Białystok” (POLITYKA 12). Nazwa oryginalna: Opperau.

TADEUSZ PIOTROWSKI

Polityka 14.2021 (3306) z dnia 30.03.2021; Do i od redakcji; s. 107
Reklama