O Polityce

Orkiestra Jerzego Miliana

W artykule „Bity ze starej płyty” (POLITYKA 20) Jakub Knera pisze, że orkiestra Miliana powstała w połowie lat 70. Otóż gdy w latach 1967–68 drugi raz studiowałem w Poznaniu na Golęcinie w baraku po starej tuczarni gęsi koncertowała raz w tygodniu właśnie orkiestra Miliana. Siedzieliśmy na matach pod ścianami. Zasłuchani.

JERZY ŚWIERKOSZ

Polityka 24.2021 (3316) z dnia 08.06.2021; Do i od Redakcji; s. 107
Reklama