O Polityce

Pożegnanie Profesora Janusza Kramarka

Prof. dr hab. Janusz Kramarek, w latach 2001-2017 juror Kapituły Profesorskiej programu stypendialnego POLITYKI dla młodych naukowców. Prof. dr hab. Janusz Kramarek, w latach 2001-2017 juror Kapituły Profesorskiej programu stypendialnego POLITYKI dla młodych naukowców. Tadeusz Późniak / Polityka
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że tuż przed swoimi 92. urodzinami odszedł od nas prof. dr. hab. Janusz Kramarek.

Pan Profesor był przez 17 lat członkiem Kapituły Profesorskiej Nagród Naukowych POLITYKI, oceniając zgłoszenia ze sztuk pięknych, archeologii i architektury. Żaden z naszych jurorów nie miał tak szerokiego wachlarza dziedzin pod swoją opieką, ogromnie nam to imponowało.

W czerwcu 2018 roku, gdy żegnał się, kończąc pracę w Kapitule, napisał do naszej redakcji: „U progu 90-ciu lat życia nadszedł dla mnie czas konieczności wycofania się z członkostwa w Kapitule Profesorskiej „Polityki”, przyznającej corocznie nagrody stypendialne młodym naukowcom. Po 17 latach uczestnictwa w Kapitule moje odejście ma jedyną tylko przyczynę: dolegliwości zdrowotne – stosowne do mojego wieku. Pragnąłem też odejść w pełni jeszcze sprawności intelektualnej. Uczestnictwo w Kapitule było dla mnie zawsze piękną przygodą naukową. Moje odejście – cicho i „po angielsku” jest dla mnie smutną decyzją z przyczyn powyższych ode mnie niezależnych.
(…) Trudno w niniejszym liście wymienić wszystkich członków Kapituły i Redakcji, oraz sponsorów i naszych laureatów, którym pragnąłbym uścisnąć dłoń na pożegnanie. Czynię to symbolicznie w moich myślach i pamięci.

Podczas posiedzenia Kapituły w 2014 roku.Tadeusz Późniak/PolitykaPodczas posiedzenia Kapituły w 2014 roku.

Kultura naszych spotkań mogłaby być wzorcem dla innych gremiów w nauce. Ten wysoki poziom naszej Kapituły osiągnęliśmy dzięki jej Przewodniczącemu Prof. Tomaszowi Szapiro, z którym zawsze miałem jak najlepsze relacje.

Z profesorem Tomaszem Szapiro, przewodniczącym Kapituły Profesorskiej.Teodor Klepczyński/PolitykaZ profesorem Tomaszem Szapiro, przewodniczącym Kapituły Profesorskiej.

Porównywalny dla naszego zespołu może być np. zespół uczonych, który w ubiegłym wieku przygotował i zrealizował zdobycie Księżyca. Jest to osąd subiektywny, ale jako archeolog pasjonowałem się relacjami z tego wydarzenia krok po kroku, a potem w publikacjach z archeologii pisałem, że archeolog może być niezbędny w takich akcjach w kosmosie. Taki jest też nasz zespół Kapituły, który swym laureatom otwiera drogę do podobnych rangą osiągnięć naukowych – własnych, lub swych uczniów i następców. Niektórzy laureaci, pozostający ze mną w kontakcie twierdzą, że otrzymanie nagrody stypendialnej „Polityki” uważane jest w środowiskach naukowych za polskiego Nobla dla młodych naukowców.”

Pan Profesor do końca był emocjonalnie związany z naszą redakcją, Kapitułą i swoimi laureatami, pamiętając o nas i życząc nam wszystkim jak najlepiej. My także będziemy Go mieć w swojej pamięci – jako pogodnego, pełnego optymizmu i życzliwości Przyjaciela.

Synowi Janowi i całej Rodzinie oraz Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Profesor Janusz Kramarek wykładał archeologię i historię sztuki w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej. Jako działacz Stronnictwa Demokratycznego był także redaktorem i publicystą jego „Biuletynu” wydawanego w latach 1992–2004 we Wrocławiu.

Z redaktorem naczelnym Jerzym Baczyńskim podczas gali w 2005 roku.Tadeusz Późniak/PolitykaZ redaktorem naczelnym Jerzym Baczyńskim podczas gali w 2005 roku.

Podczas gali w 2014 roku z laureatką w dziedzinie architektury dr inż. arch. Agnieszką Labus.Tadeusz Późniak/PolitykaPodczas gali w 2014 roku z laureatką w dziedzinie architektury dr inż. arch. Agnieszką Labus.

Pan Profesor, mimo podeszłego wieku, niestrudzenie przez 17 lat pokonywał trasę Wrocław-Warszawa, by dotrzeć na posiedzenia Kapituły (tu z redaktorem i jurorem Bartkiem Chacińskim).Tadeusz Późniak/PolitykaPan Profesor, mimo podeszłego wieku, niestrudzenie przez 17 lat pokonywał trasę Wrocław-Warszawa, by dotrzeć na posiedzenia Kapituły (tu z redaktorem i jurorem Bartkiem Chacińskim).

Gala wręczenia Nagród w 2016 roku.Teodor Klepczyński/PolitykaGala wręczenia Nagród w 2016 roku.

Więcej na ten temat
Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Reklama