O Polityce

Malarii nie wywołuje wirus

Polityka

Zamieszczona w numerze 42. na s. 11 nota „Cios w malarię” mogła sugerować, że malarię wywołuje wirus. Tymczasem jest to choroba pasożytnicza, wywoływana u ludzi przez pięć gatunków zarodźców przenoszonych przez samice komarów widliszków: Plasmodium falciparum (zarodziec sierpowaty), P. vivax (zarodziec ruchliwy), P. malariae (zarodziec pasmowaty), P. ovale (zarodziec owalny) i P. knowlesi (zarodziec małpi). Za nieścisłość przepraszamy.

REDAKCJA

Polityka 44.2021 (3336) z dnia 26.10.2021; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama