O Polityce

Studenckie papiery

Bardzo ucieszył nas artykuł „Studenckie papiery” w numerze 44. POLITYKI, jednak we wstępie, przed zasadniczym tekstem Marty Sztokfisz, nie zawiera on istotnych informacji na temat konferencji, która jest przyczynkiem do napisania tego artykułu. Otóż: Ogólnopolska Konferencja Naukowa nosiła tytuł: „Tygodnik studencki »itd« – pismo młodej inteligencji w PRL”. Odbyła się 7 października 2021 r. i jej organizatorem był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

MALWINA ŻUCHNIEWICZ
ZASTĘPCA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PROMOCJI WDIiB UW

Polityka 46.2021 (3338) z dnia 08.11.2021; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama