O Polityce

Ilustracja Bartka Kiełbowicza

Polityka

W ostatnim numerze POLITYKI błędnie podpisaliśmy rysunek ilustrujący artykuł „Zamieszkanie w mieszkaniach”, zamieszczony na s. 45. Autorem ilustracji jest Bartek Kiełbowicz, a nie – jak napisaliśmy – Patryk Sroczyński. Obu rysowników przepraszamy za pomyłkę.

REDAKCJA

Polityka 38.2022 (3381) z dnia 13.09.2022; Do i od Redakcji; s. 89
Reklama