O Polityce

Jeżewski, nie Nasierowski

Polityka

W numerze 38 na s. 68 przy artykule o Jerzym Nasierowskim opublikowaliśmy zdjęcie, które według opisu agencyjnego miało przedstawiać bohatera tekstu w młodości. Niestety, jak się okazało, agencja popełniła błąd. Jerzy Nasierowski nie brał udziału w uwiecznionym na zdjęciu pokazie mody, a fotografia przedstawia p. Macieja Jeżewskiego. Obu panów przepraszamy za pomyłkę.

REDAKCJA

Polityka 41.2022 (3384) z dnia 04.10.2022; Do i od redakcji; s. 97
Reklama