O Polityce

Sprostowanie

W nawiązaniu do materiału prasowego „Pocztowy worek bez dna” (POLITYKA 44) informujemy:

1. Dokapitalizowanie w kwocie 190 mln zł, które Poczta Polska otrzymała od Skarbu Państwa w 2021 r., jest przeznaczone na inwestycje w nowoczesną sieć logistyczną, a nie finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kwota ta zwiększyła kapitał zakładowy (akcyjny), a nie była elementem rachunku zysków i strat, nie miała zatem żadnego przełożenia na wynik finansowy Spółki w roku 2021.

2. Nie jest prawdą, jakoby ww. dokapitalizowanie kwotą 190 mln zł stanowiło „pierwszą transzę pakietu pomocowego na łączną kwotę 760 mln zł”, jak wskazał red. Ćwieluch. Poczta Polska nie posiada informacji o żadnych dodatkowych środkach, jakie miałaby otrzymać od instytucji państwa w związku z realizacją projektu Architektura Sieci Logistycznej. W wiadomości przesłanej red. Ćwieluchowi Poczta Polska poinformowała, że planowana łączna kwota nakładów inwestycyjnych na modernizację sieci logistycznej wynosi 760 mln zł. Spółka ma możliwość inwestowania w projekt ASL m.in. właśnie dzięki pozytywnemu wynikowi finansowemu brutto za ubiegły rok.

3. Pieniądze z tzw. tarczy antycovidowej nie wliczyły się w wynik finansowy brutto Spółki za ubiegły rok, co zasugerował red. Ćwieluch, pisząc, że jest to „kolejny cień na historycznym wyniku finansowym PP”. W świetle faktów, tj. zaangażowania pracowników Poczty Polskiej w realizacje zadań na rzecz państwa w związku z polityką antypandemiczną, nieuzasadnionym jest także porównywanie Spółki do podmiotów prywatnych, działających wyłącznie na rynku usług kurierskich.

4. Nie jest prawdą, że Poczta Polska wystawiła na sprzedaż nieruchomość przy ul. Sowińskiego 28 w Warszawie „po cichu”, jak stwierdził red. Ćwieluch. Działka została zbyta na publicznej licytacji. Wystawienie nieruchomości na sprzedaż poprzedzono pozyskaniem zgód korporacyjnych, zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami. Poczta Polska zamieściła wymagane prawem informacje o sprzedaży, w tym na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych. W celu wypromowania licytacji zostały wykorzystane komunikaty prasowe, w tym na łamach tytułu ogólnopolskiego. Informację o sprzedaży nieruchomości zamieszczono także na dedykowanych takim inicjatywom witrynach oraz na portalach społecznościowych.

DANIEL WITOWSKI,
RZECZNIK PRASOWY POCZTA POLSKA SA

Polityka 46.2022 (3389) z dnia 08.11.2022; Do i od Redakcji; s. 91
Reklama
Reklama