O Polityce

Garnizon nad Pregołą

Z zainteresowaniem przeczytałam artykuł Adama Krzemińskiego „Garnizon nad Pregołą” (POLITYKA 23) poświęcony historii Królewca. Chciałabym sprostować dwa merytoryczne błędy, które zauważyłam. Jeden dotyczy walk Zakonu Kawalerów Mieczowych sprzymierzonego z Krzyżakami z księciem Nowogrodu Aleksandrem Newskim. Zakon Kawalerów Mieczowych przestał istnieć w 1237 r., kiedy po porażce odniesionej w 1236 r. w bitwie z Litwinami jego resztki zostały wcielone do Zakonu Krzyżackiego i w ten sposób powstał nowy twór: Inflancka Gałąź Zakonu Krzyżackiego, który był autonomiczną częścią Zakonu Krzyżackiego i ta jego część istniała do sekularyzacji w 1561 r. Błędem jest nazywanie ich Kawalerami Mieczowymi. Drugi błąd dotyczy użytej w tekście frazy „prawo chełmskie” – jak rozumiem, nazwa ta pochodzi od miasta Chełma, ale „prawo chełmskie” nie istniało! Chodzi oczywiście o „prawo chełmińskie” – nazwa pochodzi od jednego z najstarszych miast założonych przez Krzyżaków na terenie Prus, czyli Chełmna.

MAJA GĄSSOWSKA

Polityka 26.2023 (3419) z dnia 20.06.2023; Do i od redakcji; s. 107
Reklama
Reklama