O Polityce

Laureaci XI edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

materiały prasowe
Stypendium powstało z inicjatywy Rodziny Patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku.

W XI edycji Stypendium im. Leopolda Ungera, nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. złotych została przyznana Pawłowi Pieniążkowi, dziennikarzowi i korespondentowi wojennemu, który aktualnie stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, relacjonując wojnę w Ukrainie. Nagrodzony tekst pt. „Na zegarze piąta piętnaście” jest zapisem codziennych zmagań narodu ukraińskiego, sposobów radzenia sobie w trudnych, wyczerpujących warunkach życia, któremu nieustannie towarzyszy strach. Pieniążek z reporterską dokładnością rejestruje problemy zwykłych ludzi, zauważa podziały społeczeństwa w ocenie wojny i nieustępującą potrzebę zachowania człowieczeństwa przejawiającą się w trosce o dom, obejście, rodzinne święta.

W gronie Laureatów znajdują się również osoby, którym przyznano staże wraz z dofinansowaniem, są to: Jan Tracz – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”, Maria Sławińska - miesięczny staż w tygodniku „Polityka”; Magda Zalewska – miesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”; Maciej Bylica, Agata Gaworek, Eleni Kryńska – miesięczny staż w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Nagroda i stypendia ufundowane zostały przez Rodzinę Patrona oraz w przypadku staży w ramach Forum Ekonomicznego - Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

Kapituła Stypendium, która proceduje nad przesłanymi wnioskami, składa się z następujących osób: Rodzina Patrona (Matylda, Monika i Marek Unger), Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Béatrice Delvaux, prof. dr hab. Iwona Hofman, Jarosław Kurski, dr Justyna Maguś, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Marian Turski.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy Rodziny Patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Patron Stypendium był cenionym dziennikarzem, komentatorem, felietonistą w takich redakcjach jak: „Le Soir”, „International Herald Tribune”, „Kultura”, Radio Wolna Europa, „Gazeta Wyborcza”. W 2009 roku za wybitne osiągnięcia dziennikarskie oraz kultywowanie dziedzictwa paryskiej „Kultury” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z którym był związany przez wiele lat.

Reklama
Reklama