Batory w Polityce

Batory w Polityce. Odc. 78

Czy hasła narodowo-religijne mogą odbudować wspólnotę?

Populizm, kultura i polityka. Paweł Marczewski rozmawia z historykiem idei prof. Leszkiem Koczanowiczem.

Rozmowa o niezgodzie na determinizm kulturowy, korzeniach populizmu oraz miejscu kultury w polityce populistycznej. Książka prof. Leszka Koczanowicza „Niedokończone polityki. Demokracja, populizm, autokracja” jest nominowana do Nagrody im. Marcina Króla za najlepszą opublikowaną w 2022 r. polską książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii oraz myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą.

Politycy PiS podczas pogrzebu proboszcza wawelskiego ks. pralata Zdzisława Sochackiego.Piotr Tumidajski/ForumPolitycy PiS podczas pogrzebu proboszcza wawelskiego ks. pralata Zdzisława Sochackiego.

Reklama
Reklama