Batory w Polityce

Batory w Polityce. Odc. 104

Co dalej z ustawą o sygnalistach?

O tym, kim są sygnaliści, dlaczego należy ich chronić i co proponuje strona społeczna, Krzysztof Izdebski rozmawia z dr Anną Hlebicką-Józefowicz – partnerem w Kancelarii DZP i jedną z autorek społecznego projektu ustawy o ochronie sygnalistów.

Rząd ogłosił przyspieszone prace nad wdrożeniem dyrektywy, której celem jest ochrona osób określanych mianem sygnalistów. Zaproponowany projekt niewiele różni się od szeroko krytykowanego projektu przygotowanego jeszcze przez rząd PiS. Po apelach wielu środowisk wydaje się, że obecny rząd zrobił krok do tyłu i nie tylko da więcej czasu na prace, ale też uwzględni, przynajmniej częściowo, propozycje opracowane przez stronę społeczną.

Partie demokratyczne w SejmiePlatforma Obywatelska/FacebookPartie demokratyczne w Sejmie

Reklama
Reklama