Pomocnik Historyczny

Piętno czerwonego cara

Plakat socrealistyczny Plakat socrealistyczny Laski Collection / EAST NEWS

„Stalin uzyskał od sojuszników praktycznie wszystko, czego chciał, co zwykle przypisuje się chorobie Roosevelta i jego podatności na stalinowski czar. Obu przywódców [Roosevelta i Churchilla] oskarżono, że »sprzedali Europę Wschodnią Stalinowi«” – pisze o konferencji jałtańskiej (1945 r.) w swej świetnej książce „Stalin. Dwór czerwonego cara” angielski historyk Simon Sebag Montefiore. I dalej: „Ale sam Stalin zawsze uważał, że siła rozstrzygnie o tym, kto będzie rządził Europą Wschodnią, którą okupowało dziesięć milionów żołnierzy radzieckich. Po wojnie opowiadał dowcip, pokazujący jego poglądy na Jałtę: „Churchill, Roosevelt i Stalin poszli na polowanie. Wreszcie udało im się ustrzelić niedźwiedzia. Churchill powiedział: »Ja wezmę skórę. Niech Roosevelt i Stalin podzielą się mięsem«. Roosevelt powiedział: »Ja wezmę skórę. Niech Churchill i Stalin podzielą się mięsem«. Stalin milczał, więc Churchill i Roosevelt zapytali go: »Panie Stalin, a co pan powie?«. Stalin odparł po prostu: »Niedźwiedź należy do mnie – w końcu ja go zabiłem«. Niedźwiedź był Hitlerem, a skóra – Europą Wschodnią”.

Po Jałcie Stalin mógł zaprowadzać swą rewolucję na zdobytym terenie. W tym celu nie wycofał z Europy Środkowej i Wschodniej oddziałów Armii Czerwonej, które pobiły wojska Hitlera. W ramach tej rewolucji przed 65 laty sfałszowano w Polsce wybory, a równo 60 lat temu, 22 lipca 1952 r., uchwalono Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (jak nazwano państwo wasalne wobec Moskwy), do której Stalin osobiście wnosił poprawki.

Porządek jałtański przetrwał w Europie pół wieku. Pierwsza dekada dla krajów, które znalazły się za tzw. żelazną kurtyną, oznaczała panowanie stalinizmu w czystej postaci: komunistycznej utopii realizowanej za pomocą terroru.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; Wstęp; s. 3
Reklama