Pomocnik Historyczny

Autorzy

Andrzej Garlicki – prof. dr hab. nauk historycznych, autor licznych książek o historii II RP, a także m.in. „Stalinizm” (1993) i „Bolesław Bierut” (1994). Publicysta POLITYKI.

Michał Głowiński – prof. dr hab., członek PAN i PAU, teoretyk literatury, autor licznych prac poświęconych językowi w czasach PRL, szczególnie zjawisku nowomowy, m.in. „Nowomowa po polsku” (1990), „Marcowe gadanie. Komentarze do słów. 1966–1971” (1991), „Peereliada. Komentarze do słów 1976–1981” (1993), „Mowa w stanie oblężenia” (1996), „Nowomowa i ciągi dalsze” (2009).

Mariusz Jastrząb – dr, historyk, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, ostatnio wydał akademicki podręcznik historii gospodarczej „Dzieje ludzkiego gospodarowania” (2011), na temat stalinizmu napisał m.in. książkę „Puste półki. Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku w Polsce w latach 1949–1956” (2004).

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, członek redakcji „Przeglądu Historycznego”, ostatnio opublikował „Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944–1989” (2010).

Mariusz Mazur – dr hab., historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autor m.in. „Propagandowy obraz świata” (2003) i „O człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956” (2009).

Piotr Osęka – dr, historyk, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, autor książki „Mydlenie oczu, przypadki propagandy w Polsce” (2010), wcześniej wydał m.in. „Rytuały stalinizmu: oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956” (2007).

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; Wstęp; s. 4
Reklama