Pomocnik Historyczny

Autorzy

Andrzej Garlicki – prof. dr hab. nauk historycznych, autor licznych książek o historii II RP, a także m.in. „Stalinizm” (1993) i „Bolesław Bierut” (1994). Publicysta POLITYKI.

Michał Głowiński – prof. dr hab., członek PAN i PAU, teoretyk literatury, autor licznych prac poświęconych językowi w czasach PRL, szczególnie zjawisku nowomowy, m.in. „Nowomowa po polsku” (1990), „Marcowe gadanie. Komentarze do słów. 1966–1971” (1991), „Peereliada. Komentarze do słów 1976–1981” (1993), „Mowa w stanie oblężenia” (1996), „Nowomowa i ciągi dalsze” (2009).

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; Wstęp; s. 4