Pomocnik Historyczny

Polska 1944 - 1956

Polityka

1944

21.07. – w Moskwie powstaje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) z Edwardem Osóbką-Morawskim na czele.

22.07. – PKWN ogłasza w Chełmie „Manifest do narodu polskiego”.

31.08. – dekret o karach m.in. dla „faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy” i „zdrajców Narodu Polskiego”, tzw. sierpniówka.

6.09. – dekret PKWN o reformie rolnej.

7.10. – dekret PKWN o utworzeniu Milicji Obywatelskiej.

7.10. – utworzenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR), zajmującego się masowymi powojennymi przesiedleniami, zarówno Polaków, jak Niemców.

30.10. – dekret PKWN o ochronie państwa, skierowany przeciwko „wrogom demokratycznego ustroju”.

31.12. – PKWN przekształca się w Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej, uznany przez ZSRR 4.01.1945. Premier – Edward Osóbka-Morawski, wicepremier – Władysław Gomułka.

1945

19.01. – przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego powołane zostaje Centralne Biuro Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk; od 5.07.1946 jako Główny Urząd KPPiW.

4–11.02. – konferencja w Jałcie.

27–28.03. – w Pruszkowie NKWD aresztuje przywódców polskiego podziemia; sądzeni w Moskwie w tzw. procesie szesnastu (18–21.06.).

21.04. – Rząd Tymczasowy podpisuje w Moskwie Układ o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy; 16.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; Kalendarium; s. 5
Reklama