Pomocnik Historyczny

Zalecono towarzyszowi Bierutowi

Przylot z Moskwy. W środku, w kapeluszu, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, po lewej (także w kapeluszu) premier Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Edward Osóbka-Morawski. Warszawa, czerwiec 1945 r. Przylot z Moskwy. W środku, w kapeluszu, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, po lewej (także w kapeluszu) premier Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Edward Osóbka-Morawski. Warszawa, czerwiec 1945 r. AN
O czym rozmawiali polscy i sowieccy towarzysze w czasie spotkań na najwyższym szczeblu? Jak świadczy publikowany tu dokument, tematyka bywała bogata: od zaleceń zmian personalnych w polskich władzach po zwiększenie pogłowia krów.
Przedstawiciel Stalina, ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew. Tu, jako dziekan korpusu dyplomatycznego, odczytuje życzenia dla prezydenta Bieruta podczas noworocznego spotkania. Warszawa 1949 r.PAP Przedstawiciel Stalina, ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew. Tu, jako dziekan korpusu dyplomatycznego, odczytuje życzenia dla prezydenta Bieruta podczas noworocznego spotkania. Warszawa 1949 r.

Kanały zaleceń.

Świadomość istnienia zależności PRL od Związku Sowieckiego była wśród Polaków powszechna, natomiast wiedza o jej mechanizmach znacznie skromniejsza. W istocie dopiero swobodny dostęp do archiwów centralnych instytucji władzy (partyjnych i państwowych), a od 1991 r. także do części dokumentów sowieckich – które z oczywistych powodów mają zasadnicze znaczenie – umożliwił podjęcie próby odpowiedzi na kluczowe pytanie: jaki był rzeczywisty wpływ Sowietów na decyzje, które podejmowano w Warszawie.

Najogólniej rzecz biorąc podstawową formą przekazywania opinii i zaleceń (rekomendacji) władzom polskim były kontakty bezpośrednie. Miały one miejsce nieomal wyłącznie podczas wizyt w Moskwie warszawskich dostojników partyjnych, gdyż sowieccy bardzo rzadko pojawiali się nad Wisłą, a Stalin jedyny raz na ziemiach polskich był w 1913 r. Miały miejsce także rozmowy telefoniczne, przy czym ze Stalinem ze strony polskiej prowadził je chyba wyłącznie Bierut, także wtedy, gdy funkcjonował w duumwiracie z Gomułką. Niektóre sprawy załatwiane były za pośrednictwem ambasadora sowieckiego w Warszawie czy to w formie listów, które wręczał, czy przekazywania przez niego treści poleceń, które otrzymywał z centrali. Na podstawie dotychczas znanych źródeł można sądzić, że ambasador nie podejmował decyzji na miejscu. Przekazywał informacje i swoje stanowisko do Moskwy i czekał na postanowienia, które tam zapadną.

Zapisy spotkań.

Zarówno z rosyjskich jak i polskich archiwów znamy kilka zapisów spotkań na najwyższym szczeblu, m.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; ZAPROWADZANIE ŁADU; s. 23
Reklama