Pomocnik Historyczny

Zalecono towarzyszowi Bierutowi

Przylot z Moskwy. W środku, w kapeluszu, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, po lewej (także w kapeluszu) premier Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Edward Osóbka-Morawski. Warszawa, czerwiec 1945 r. Przylot z Moskwy. W środku, w kapeluszu, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, po lewej (także w kapeluszu) premier Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Edward Osóbka-Morawski. Warszawa, czerwiec 1945 r. AN
O czym rozmawiali polscy i sowieccy towarzysze w czasie spotkań na najwyższym szczeblu? Jak świadczy publikowany tu dokument, tematyka bywała bogata: od zaleceń zmian personalnych w polskich władzach po zwiększenie pogłowia krów.
Przedstawiciel Stalina, ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew. Tu, jako dziekan korpusu dyplomatycznego, odczytuje życzenia dla prezydenta Bieruta podczas noworocznego spotkania. Warszawa 1949 r.PAP Przedstawiciel Stalina, ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew. Tu, jako dziekan korpusu dyplomatycznego, odczytuje życzenia dla prezydenta Bieruta podczas noworocznego spotkania. Warszawa 1949 r.

Kanały zaleceń.

Świadomość istnienia zależności PRL od Związku Sowieckiego była wśród Polaków powszechna, natomiast wiedza o jej mechanizmach znacznie skromniejsza. W istocie dopiero swobodny dostęp do archiwów centralnych instytucji władzy (partyjnych i państwowych), a od 1991 r. także do części dokumentów sowieckich – które z oczywistych powodów mają zasadnicze znaczenie – umożliwił podjęcie próby odpowiedzi na kluczowe pytanie: jaki był rzeczywisty wpływ Sowietów na decyzje, które podejmowano w Warszawie.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; ZAPROWADZANIE ŁADU; s. 23