Pomocnik Historyczny

O mój Rozmarynie, czyli Konstytucja PRL

22 lipca stał się jednym z najważniejszych świąt państwowych w PRL. 22 lipca stał się jednym z najważniejszych świąt państwowych w PRL. Muzeum Niepodległości w Warszawie
Projekt konstytucji PRL firmował zespół prof. Stefana Rozmaryna, tekst poprawił osobiście Józef Stalin, a poprawki te naniósł Bolesław Bierut.
Studenci UJ niosą podczas pochodu 1-majowego hasła popierające projekt konstytucji PRL. Kraków 1952 r.CAF Studenci UJ niosą podczas pochodu 1-majowego hasła popierające projekt konstytucji PRL. Kraków 1952 r.

Sejm Ustawodawczy, Mała Konstytucja, prezydent Bierut.

Sejm wyłoniony 19 stycznia 1947 r. w sfałszowanych wyborach nazwano Ustawodawczym, bo głównym jego zadaniem miało być uchwalenie ustawy zasadniczej, czyli konstytucji. Już w miesiąc po wyborach, 19 lutego, Sejm przyjął ustawę konstytucyjną o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczpospolitej Polskiej, którą potocznie nazywano Małą Konstytucją.

Przemawiając z tej okazji w imieniu klubu PPR poseł Zenon Kliszko stwierdził, co zanotowano w stenogramie sejmowym, że projekt Małej Konstytucji jest „próbą stopienia w jedną logiczną i zwartą całość dwóch elementów: demokratycznych tradycji konstytucyjnych oraz nowych elementów ustrojowych wyrastających z głębokich przeobrażeń społecznych i gospodarczych”. I o to chodziło – dyskusja konstytucyjna miała toczyć się w mętnej pianie frazesów ukrywających rzeczywiste intencje.

Uchwalenie Małej Konstytucji i kilku ustaw ustrojowych (m.in. ustawy o wyborze prezydenta Rzeczpospolitej) zaspokoiło potrzeby nowej władzy i odsuwało w nieokreśloną przyszłość podstawowe zadanie Sejmu Ustawodawczego.

Na prezydenta przytłaczającą większością głosów (418 za, 24 przeciw) wybrano Bolesława Bieruta. Formalnie, bo taki był wymóg prawa, występował jako bezpartyjny, w rzeczywistości nadal był członkiem Biura Politycznego KC PPR. Utrzymywano to w tajemnicy i dlatego posiedzenia Biura Politycznego odbywały się w Belwederze.

Rozprawa z PSL.

Sejm Ustawodawczy zaczynał kadencję w bardzo złożonej sytuacji wewnętrznej i zmieniającym się układzie zagranicznym.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; TERROR; s. 29
Reklama