Pomocnik Historyczny

„Stalin to pieroński ciul”

To nie były żarty; każda nieostrożna wypowiedź (a co jest „wrogą plotką” - decydowała arbitralnie władza) mogła stać się przyczyną osobistego nieszczęścia. To nie były żarty; każda nieostrożna wypowiedź (a co jest „wrogą plotką” - decydowała arbitralnie władza) mogła stać się przyczyną osobistego nieszczęścia. Muzeum Niepodległości w Warszawie
Propaganda szeptana, potocznie zwana szeptanką, była przestępstwem wyczerpująco opisanym w małym kodeksie karnym z 1946 r. Karano ją obozem pracy.
Murarze podczas przerwy w pracy, ok. 1950 r.Zdzisław Wdowiński/Forum Murarze podczas przerwy w pracy, ok. 1950 r.

Przypadek Stefana T.

Pod koniec kwietnia 1952 r. Gorlice, podobnie jak cała Polska, szykowały się do obchodów 1 Maja. „Przystąpiliśmy do dekoracji świetlicy i budynku – zeznał później w śledztwie pracownik urzędu miejskiego – przyniosłem portret duży tow. Bieruta, który miał być zawieszony na budynku. Wtedy ob. T. Stefan wyraził się wulgarnie »o, jaki duży ten skurwysyn« kompromitując tow. Bieruta. Następnie ob. T.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; TERROR; s. 42