Pomocnik Historyczny

„Stalin to pieroński ciul”

To nie były żarty; każda nieostrożna wypowiedź (a co jest „wrogą plotką” - decydowała arbitralnie władza) mogła stać się przyczyną osobistego nieszczęścia. To nie były żarty; każda nieostrożna wypowiedź (a co jest „wrogą plotką” - decydowała arbitralnie władza) mogła stać się przyczyną osobistego nieszczęścia. Muzeum Niepodległości w Warszawie
Propaganda szeptana, potocznie zwana szeptanką, była przestępstwem wyczerpująco opisanym w małym kodeksie karnym z 1946 r. Karano ją obozem pracy.
Murarze podczas przerwy w pracy, ok. 1950 r.Zdzisław Wdowiński/Forum Murarze podczas przerwy w pracy, ok. 1950 r.

Przypadek Stefana T.

Pod koniec kwietnia 1952 r. Gorlice, podobnie jak cała Polska, szykowały się do obchodów 1 Maja. „Przystąpiliśmy do dekoracji świetlicy i budynku – zeznał później w śledztwie pracownik urzędu miejskiego – przyniosłem portret duży tow. Bieruta, który miał być zawieszony na budynku. Wtedy ob. T. Stefan wyraził się wulgarnie »o, jaki duży ten skurwysyn« kompromitując tow. Bieruta. Następnie ob. T.