Pomocnik Historyczny

Migracje: wysiedlenia, powroty, izolacja

Repatrianci z kresów w drodze na ziemie zachodnie, 1945 r. Repatrianci z kresów w drodze na ziemie zachodnie, 1945 r. FoKa / Forum

Koniec II wojny światowej przyniósł przesunięcie granic Polski na zachód i znaczne (o ok. 20 proc.) zmniejszenie jej terytorium. Liczba ludności – w wyniku strat wojennych i przesunięcia granic – spadła z 35 mln w 1938 r. do ok. 24 mln w 1945 r. (w ok. 70 proc. mieszkających na wsi). Rozpoczęły się różnorodne ruchy migracyjne.

Powojenna Polska miała stać się krajem monoetnicznym. Dlatego, zgodnie z poleceniem Międzysojuszniczej Rady Kontroli, w lutym 1946 r.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; ZAPROWADZANIE ŁADU; s. 10