Pomocnik Historyczny

Stalin ruga Bieruta

W czasie wojny Wanda Wasilewska ściągała do Moskwy polskich komunistów. W czasie wojny Wanda Wasilewska ściągała do Moskwy polskich komunistów. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Stalin ruga Bieruta.

W październiku 1944 r. Bolesław Bierut wrócił do Warszawy z wizyty w Moskwie i na posiedzeniu Biura Politycznego Polskiej Partii Robotniczej relacjonował przebieg swojej rozmowy ze Stalinem. Opowieść tę zapisał w swoich pamiętnikach Władysław Gomułka: „Stalin i Mołotow podnieśli się od stołu, wzięli pod pachy Bieruta i przeszli wspólnie w inne miejsce obszernej sali, w której odbywało się przyjęcie.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; ZAPROWADZANIE ŁADU; s. 18