Pomocnik Historyczny

PZPR i ZMP: partia i jej janczarzy

Polityka
Polityka

Ukoronowaniem działalności komunistów w dążeniu do konsolidacji władzy w Polsce było utworzenie w 1948 r. dwóch wielkich, zarządzanych centralnie, struktur: Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Związku Młodzieży Polskiej. Był to zarazem kres ograniczonego, powojennego pluralizmu politycznego.

PZPR powstała na tzw. Zjeździe Zjednoczeniowym, odbywającym się w gmachu Politechniki Warszawskiej 15–21 grudnia 1948 r., w wyniku połączenia PPR i PPS.