Pomocnik Historyczny

Ziemie odzyskane i stracone

FoKa / Forum
Wersja oficjalna mówiła, że to Polska wystąpiła z inicjatywą korekty granic.Polityka Wersja oficjalna mówiła, że to Polska wystąpiła z inicjatywą korekty granic.

Ziemie Odzyskane: osadnicy na piastowskim

Przesunięcie granic Polski na zachód, postanowione na konferencji w Poczdamie (1945 r.), postawiło przed władzami zadanie: jak wytłumaczyć straty na wschodzie i nabytki na zachodzie? W tej drugiej sprawie, aby podkreślić, że terytoria te są nie tyle zdobyte na Niemcach, co od wieków przynależne państwu polskiemu (w czasach bowiem piastowskich leżały w jego granicach), nazywano je Ziemiami Odzyskanymi, polskimi ziemiami zagrabionymi, odwiecznymi ziemiami piastowskimi.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; TERROR; s. 27