Pomocnik Historyczny

Socjalistyczna dyscyplina pracy: na mocy Kodeksu karnego

Muzeum Niepodległości w Warszawie

W 1950 r. dyrekcja kopalni Centrum w Bytomiu zdecydowała się przeprowadzić wśród górników anonimową ankietę „Dlaczego kopalnia nie wykonała planu”. Uzyskane odpowiedzi były na tyle szczere i szokujące, że wypełnione karty odłożono do akt i więcej o sprawie nie wspominano. „Dziwicie się, że robotnik za dużo bumeluje, [a] kiedy ma odpocząć, jak musi trzy pełne tygodnie bez przerwy harować i to w nadgodzinach, po 10–15 godzin dziennie, i w niedziele. Maszyna się psuje, a człowiek jest tylko człowiekiem” – pisali górnicy.