Pomocnik Historyczny

Armia w stalinowskim szynelu

Defilada ludowego Wojska Polskiego na placu Defilad w Warszawie, 22 lipca 1955 r. Defilada ludowego Wojska Polskiego na placu Defilad w Warszawie, 22 lipca 1955 r. Władysław Sławny / Forum
Wojsko było dla komunistów jednym z najważniejszych narzędzi przejmowania władzy w Polsce, represji oraz budowy nowego społeczeństwa.
Żołnierze Wojskowego Korpusu Górniczego w kopalni Wieczorek, lata 50.Kazimierz Seko/Ośrodek Karta w Warszawie Żołnierze Wojskowego Korpusu Górniczego w kopalni Wieczorek, lata 50.

Polskie wojsko na sowieckich etatach.

Mając wsparcie władz sowieckich, w maju 1943 r. w Sielcach nad Oką komuniści ze Związku Patriotów Polskich rozpoczęli formowanie 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W ZSRR były jeszcze tysiące Polaków mogących nosić broń. Jednak po mordzie w Katyniu oraz wyprowadzeniu przez gen. Władysława Andersa oddziałów na Bliski Wschód brakowało polskich oficerów. Niewielką ich grupę – jeszcze w obozach jenieckich – zwerbowano do współpracy z NKWD.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; KULT JEDNOSTKI I ARMIA; s. 68