Pomocnik Historyczny

Elektryfikacja: druga noga komunizmu

AN

Popularny slogan przypisywany Leninowi głosił, że komunizm to władza rad plus elektryfikacja. W Polsce elektryfikacja została zapoczątkowana na długo przed epoką stalinowską. W 1924 r. było w kraju ok. 430 elektrowni. Pod względem łącznej mocy Polska plasowała się nieco poniżej Szwecji, ale daleko za krajami zachodnimi. Do 1938 r. liczba elektrowni wzrosła do 3198.

Przedwojenny niedorozwój i wojenne zniszczenia spowodowały, że knoty do lamp i nafta stanowiły po wojnie towary pierwszej potrzeby.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; BITWA O PRZEMYSŁ I HANDEL; s. 76