Pomocnik Historyczny

Czarny rynek na ratunek

Bazar Różyckiego na warszawskiej Pradze Północ. Kwiecień 1947 r. Bazar Różyckiego na warszawskiej Pradze Północ. Kwiecień 1947 r. PAP
We wszystkich krajach socjalistycznych mechanizm był podobny: rewolucja polityczna znosiła wolny rynek, zastępowany ręcznie sterowaną gospodarką planową. Nieodłącznymi skutkami były zarówno niedobory, jak i łagodzące je strategie społeczne.
MO likwiduje bimbrownię w okolicach Legionowa, 1947 r.PAP MO likwiduje bimbrownię w okolicach Legionowa, 1947 r.

Źródła ludowej ekonomii.

Chłopi rozwijali mniej lub bardziej oficjalną wymianę z miastami. Tam z kolei działały nielegalne sklepy i warsztaciki, zaopatrzenie czerpiące zazwyczaj (i po cichu) z państwowych źródeł. Robotnicy dorabiali do pensji drobnymi kradzieżami lub fuchami, kierowcy traktowali służbowe ciężarówki jak własne przedsiębiorstwa przewozowe, urzędnicy fałszowali sprawozdania, listy płac i delegacje. Wszyscy zaś wykorzystywali nieformalne powiązania rodzinne, przyjacielskie etc. w celu zdobycia brakujących (a pożądanych!) usług lub dóbr. Polskie żartobliwe określenie najgorszej kary – dwa lata bez znajomości – miało swoje odpowiedniki w każdym kraju socjalistycznym, np. w ZSRR mawiano, że „Błat [dojście] jest mocniejszy niż Stalin”. Rzeczywiście, nawet Josif Wissarionowicz nie potrafił poradzić sobie ze spontaniczną ludową ekonomią. Ta zaś pojawiała się wszędzie, gdzie zadziałała pustyniotwórcza siła socjalizmu, od Łaby po Władywostok i od Tirany po Murmańsk. W każdym kraju miała charakterystyczne, czasami endemiczne cechy, zależne od czynników historycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych. W Polsce stworzyły one mieszankę, która może nie rozsadziła, ale z pewnością nieco nadwerężyła stalinizm.

Wśród czynników historycznych niepoślednią rolę odgrywał, będący w dużym stopniu spadkiem po zaborach (zwłaszcza rosyjskim) i II wojnie, pragmatyczny stosunek do państwa i jego instytucji. W rezultacie kontrola, zarówno sfery narodowej symboliki, jak i ekonomii była – w porównaniu z innymi krajami regionu – znacznie słabsza.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; BITWA O PRZEMYSŁ I HANDEL; s. 78
Reklama