Pomocnik Historyczny

Natchniony traktor, czyli realizm nierealistyczny

Kobieta na traktorze, jedno z najsłynniejszych zestawień propagandowych Kobieta na traktorze, jedno z najsłynniejszych zestawień propagandowych Muzeum Niepodległości
Za wprowadzenie do socrealizmu w kulturze niech posłuży ten cytat: „Tam – bezrobocie, strajki, głód./Tu – praca, natchniony traktor./ Tworzy historię zwycięski lud./Chwała faktom!”. (Władysław Broniewski, „Słowo o Stalinie”).
Wojciech Weiss „Manifest” (1949-50)EAST NEWS Wojciech Weiss „Manifest” (1949-50)

Preludium.

Oficjalnie realizm socjalistyczny został zadekretowany na zjazdach środowiskowych odbywających się w 1949 r., ale zapowiedzi odgórnych zmian w polityce kulturalnej pojawiły się przynajmniej dwa lata wcześniej. W 1947 r. przyjacielską wizytę w Polsce złożył Andriej Żdanow, sprawujący nadzór ideologiczny nad kulturą w Związku Sowieckim, by na naradzie partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie obwieścić zgromadzonym tam towarzyszom, iż świat się dzieli na dwa przeciwstawne obozy, socjalistyczny i kapitalistyczny.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; RÓŻNE ASPEKTY STALINIZMU; s. 86