Pomocnik Historyczny

Kościoły: wierni po wojnie

Obrady I Krajowego Zjazdu Delegatów Komisji Księży przy ZBoWiD, czyli tzw. księży patriotów, z udziałem 350 duchownych. Warszawa, luty 1952 r. Obrady I Krajowego Zjazdu Delegatów Komisji Księży przy ZBoWiD, czyli tzw. księży patriotów, z udziałem 350 duchownych. Warszawa, luty 1952 r. CAF

Kapłani.

Podczas wojny zginęło 2030 polskich księży (z ogólnej liczby 12 tys.), 243 zakonnice, 127 kleryków, 6 biskupów. Znaczne były też straty materialne. Z chwilą zakończenia wojny episkopat liczył zaledwie 20 biskupów, w parafiach pracowało 7170 księży diecezjalnych. Jeden kapłan przypadał średnio na ok. 2 tys. wiernych. W nowych granicach Polski populacja wynosiła ok. 24 mln, w tym 90 proc. katolików (przed wojną ok. 70 proc.). Do 1955 r.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; RÓŻNE ASPEKTY STALINIZMU; s. 97