Pomocnik Historyczny

Sport: tężyzna człowieka socjalizmu

Muzeum Niepodległości w Warszawie

W koncepcję tworzenia nowego człowieka wpisany był idealny typ sportowca. Stanowczo odcięto się od tradycji z okresu międzywojennego, określanej mianem wyczynowej i burżuazyjnej. W Polsce Ludowej sport miał przyjąć formę masową, centralnie zarządzaną przez Główny Komitet Kultury Fizycznej, powiązaną z zakładami pracy, szkołami, wojskiem. Kluby grupowano w pionach branżowych (wojskowe, milicyjne, poszczególnych sektorów przemysłowych, spółdzielcze, ludowe itp.), ujednolicano nazwy, centralizowano struktury.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; NOWY CZŁOWIEK; s. 119