Pomocnik Historyczny

Postawy Polaków. Szepty i bluzgi

Polityka
W stalinowskiej Polsce nie udało się odebrać głosu społeczeństwu – zaczęło mówić szeptem. Ten szept podsłuchiwano. Paradoksalnie, dzięki zachowanym raportom z inwigilacji możemy poznać przekonania i postawy przeciętnych Polaków.

Nocne Polaków rozmowy.

Nie jest łatwo analizować opinie, poglądy i emocje ludzi w Polsce doby stalinizmu. Cenzura mediów i strach przed represjami blokowały społeczną ekspresję. Ale MBP oraz PZPR starały się monitorować nastroje, najczęściej drogą działań bezprawnych. Tajni współpracownicy (TW) donosili, czytano prywatną korespondencję, odnotowywano napisy na murach i w toaletach, raportowano o postawach i zachowaniach podczas zebrań i masówek. Wielu za to głośne mówienie trafiło przed komisje specjalne, do więzień i obozów pracy przymusowej.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; Postawy Polaków; s. 129