Pomocnik Historyczny

Żółte światło Października

Ostrzelany portret Bieruta w budynku Urzędu Bezpieczeństwa. Poznań, czerwiec 1956 r. Ostrzelany portret Bieruta w budynku Urzędu Bezpieczeństwa. Poznań, czerwiec 1956 r. Wojciech Kondracki/CAF / PAP
W październiku 1956 r. doszło w Polsce do radykalnej acz bezkrwawej zmiany władzy partyjnej, dokonanej wbrew woli Moskwy. Ówczesny komunizm nie znał takich przypadków.
Punkt pomocy dla Węgrów w Warszawie. Polacy żywiołowo zareagowali na wybuch węgierskiego powstania.CAF Punkt pomocy dla Węgrów w Warszawie. Polacy żywiołowo zareagowali na wybuch węgierskiego powstania.

Postalinowskie nadzieje.

Co prawda krew się polała w czerwcu 1956 r. w Poznaniu (gdzie milicja i wojsko krwawo stłumiły strajk i uliczne demonstracje robotników), ale ten dramat kończył ostatecznie epokę władzy odchodzącej i dawał szansę władzy nowej. W Polsce rewolucja październikowa, a była to rzeczywiście rewolucja, potrafiła samoograniczyć się, nie wylała się poza granice tego, co było możliwe w tamtych warunkach do osiągnięcia, w sumie nie zakwestionowała podstaw panującego ustroju, choć wiele jego treści i praktyk jak najbardziej.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; ODWILŻ; s. 144