Pomocnik Historyczny

Metro: dziura pod Wisłą

Budowa metra, korytarz prowadzący do komory rozjazdowej, 1956 r. Budowa metra, korytarz prowadzący do komory rozjazdowej, 1956 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Plany budowy metra w Warszawie sięgają 1925 r. Pierwotny projekt zakładał utworzenie dwóch krzyżujących się linii z północy na południe i z zachodu na wschód. Odcinki te, o łącznej długości 11 km, miało łączyć 10 stacji. (Docelowo linie miały mieć układ promienisty). W 1927 r. rozpoczęto badania geologiczne, a w 1938 r. prace przygotowawcze. Przerwał je wybuch II wojny światowej. 11 lutego 1948 r. powstał projekt Szybkiej Kolei Miejskiej, a 14 grudnia 1950 r. rząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad budową głębokiego metra w Warszawie.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; BITWA O PRZEMYSŁ I HANDEL; s. 83