Pomocnik Historyczny

Przemysł zbrojeniowy

Fabryka zbrojeniowa, 1943 r. Fabryka zbrojeniowa, 1943 r. Sueddeutsche Zeitung
W 1940 r. wprowadzono obowiązek pracy dla kobiet, a od lata 1940 r. do prac zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle kierowano jeńców wojennych.Sueddeutsche Zeitung W 1940 r. wprowadzono obowiązek pracy dla kobiet, a od lata 1940 r. do prac zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle kierowano jeńców wojennych.

W oficjalnej historiografii państw socjalistycznych panował pogląd, że Hitler był marionetką w rękach wielkich przemysłowców. W ten sposób można było ukazać kapitalistów jako wrogów pokoju i winnych rozpętania drugiej wojny światowej. Obraz taki nie odpowiada rzeczywistości, mimo iż zerwanie przez Hitlera z wersalskimi ograniczeniami w zakresie zbrojeń niewątpliwie zwiększyło zyski koncernów zbrojeniowych. Jak zeznał po II wojnie przedstawiciel Kruppa, firma ta starała się po I wojnie światowej zachować swój potencjał w zakresie produkcji zbrojeniowej „na wypadek, gdyby pojawiła się okazja”.

Pomocnik Historyczny „Trzecia Rzesza” (100072) z dnia 17.06.2013; III Rzesza w budowie; s. 92
Reklama