Pomocnik Historyczny

Zbrodnie okupacji

Grupa francuskich Żydów (w Pithivers lub Drancy) przed wywózką do Auschwitz. Grupa francuskich Żydów (w Pithivers lub Drancy) przed wywózką do Auschwitz. Antoine Gyori/Sygma / Corbis
II wojna to nie tylko gigantyczny konflikt zbrojny, ale także wypraktykowanie nowych systemów okupacyjnych, które znacznie zwiększyły liczbę ofiar ponad te wynikające z działań stricte militarnych.
Trupia główka z uniformu SSHermann Historica/Interfoto Trupia główka z uniformu SS

Zamierzchłe konwencje. Na progu burzliwego XX w. dominowały jeszcze tradycyjne wyobrażenia o polityce okupacyjnej. W konwencji haskiej z 1899 r. i 1907 r. zabraniano „przymuszania ludności terytoriów okupowanych do przysięgania na wierność państwu nieprzyjacielskiemu”, nakazywano szanować „honor i prawa rodzinne, życie jednostek i własność prywatną, jak również przekonania religijne i wykonywanie obrządków religijnych”.

Pomocnik Historyczny „Trzecia Rzesza” (100072) z dnia 17.06.2013; Upadek Tysiącletniej Rzeszy; s. 99
Reklama