Pomocnik Historyczny

Trzecia Rzesza podręczne kalendarium

Polityka

1933

30.01 – Adolf Hitler powołany na urząd kanclerza Niemiec; jedną z pierwszych jego decyzji, zaakceptowaną przez prezydenta Paula von Hindenburga, jest rozwiązanie parlamentu

27.02 – pożar budynku Reichstagu (parlamentu) w Berlinie

28.02 – nadzwyczajne rozporządzenie o ochronie narodu i państwa zawiesza podstawowe prawa obywatelskie

5.03 – wybory do Reichstagu, NSDAP dostaje 43,9 proc. głosów

20.03 – w Dachau powstaje pierwszy oficjalny obóz koncentracyjny

21.03 – tzw. Dzień Poczdamu; na specjalnej sesji parlamentu w Poczdamie, miejscu pochówku cesarzy Fryderyka Wilhelma I i jego syna Fryderyka II Wielkiego, prezydent Hindenburg ponownie powierza misję tworzenia rządu Adolfowi Hitlerowi

23.03 – ustawa o pełnomocnictwach przyznaje rządowi prawo do uchwalania ustaw mogących odbiegać od zasad konstytucji (przedłużona na kolejne 4 lata 30.01.1937)

31.03 – I ustawa o ujednoliceniu krajów związkowych z Rzeszą pozbawia landy autonomii

7.04 – ustawa o odnowieniu stanu urzędniczego sankcjonuje czystki w administracji publicznej i w szkolnictwie; po raz pierwszy pojawia się tzw. paragraf aryjski
– II ustawa o ujednoliceniu krajów związkowych wprowadza instytucję namiestnika Rzeszy jako najwyższej władzy landu z nominacji kanclerza

28.04 – liczba studentów żydowskich zostaje obniżona do 1,5 proc. (od 11.1938 całkowite zamknięcie szkolnictwa publicznego dla Żydów; od 30.06.1942 zakaz nauki również w szkołach żydowskich)

2.05 – rozwiązanie związków zawodowych, zastąpionych przez nowo utworzony Niemiecki Front Pracy (DAF)

10.

Pomocnik Historyczny „Trzecia Rzesza” (100072) z dnia 17.06.2013; Prolog; s. 5
Reklama