Pomocnik Historyczny

Autorzy

AN

Jolanta A. Daszyńska – dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego, w swych pracach badawczych zajmuje się kolonialnym okresem brytyjskiej Ameryki i tworzeniem Stanów Zjednoczonych. Prezeska Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Marcin Fatalski – dr, historyk i politolog, adiunkt w Katedrze Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią Stanów Zjednoczonych, polityką zagraniczną USA i historią najnowszą stosunków międzynarodowych.

Pomocnik Historyczny „Stany Zjednoczone Ameryki” (100076) z dnia 02.12.2013; Wstęp; s. 3