Pomocnik Historyczny

Nazwy, dolary, mile, akry

Robert Scot / Wikipedia

Tłumaczenie nazw i pojęć z historii Stanów Zjednoczonych na język polski napotyka czasami pewne problemy, może też stać się przyczyną nieporozumień. Warto więc pewne rzeczy wyjaśnić:

• ang. state oddaje się jako polskie stan, ale słowo to zatraciło swoje XVIII-wieczne znaczenie uroczystego określenia państwa. Należy zatem pamiętać, że nazwa powstałej w XVIII w. Unii, United States, oznaczała Państwa Zjednoczone, co znajduje odbicie także w innych językach, np.