Pomocnik Historyczny

Nowy Świat

Nowy Świat

John Cabot wyrusza z Bristolu do Nowego Świata, 1497 r., obraz olejny Ernesta Boarda z 1906 r. John Cabot wyrusza z Bristolu do Nowego Świata, 1497 r., obraz olejny Ernesta Boarda z 1906 r. The Bridgeman Art Library / Getty Images
W XVII w. Hiszpania i Francja, europejskie potęgi kolonialne, traktowały Amerykę Północną jako miejsce, gdzie można było za bezcen kupić od Indian cenne skóry i futra. Tylko Anglia miała zamysł kolonizacji kontynentu.
Mapa z 1721 r. pokazująca angielski stan posiadania w Ameryce Północnej (kolor żółty, na różowo - posiadłości francuskie, na niebiesko w dolnej części mapy - hiszpańskie).British Library/BEW Mapa z 1721 r. pokazująca angielski stan posiadania w Ameryce Północnej (kolor żółty, na różowo - posiadłości francuskie, na niebiesko w dolnej części mapy - hiszpańskie).

Odkrywcy i fałszerze. Początek obecności człowieka na kontynencie północnoamerykańskim pozostaje w sferze domysłów. Archeolodzy lokują go w szerokim przedziale od 40 tys. do 15 tys. lat p.n.e. Najstarsze zachowane kopce ziemne, mające zapewne znaczenie religijne, pochodzą z mniej więcej połowy siódmego tysiąclecia p.n.e., dość powszechnie uważa się też, że doszło nie do jednej, lecz kilku fal migracyjnych na kontynent. Z tego powodu Indianie amerykańscy, określani obecnie mianem native American, rdzennych Amerykanów, mogli w istocie wyprzeć z kontynentu jego poprzednich mieszkańców.