Pomocnik Historyczny

Ojcowie Założyciele

„Deklaracja Niepodległości 1776 - Unia musi być zachowana”, Ojcowie Założyciele na okolicznościowej ilustracji z 1800 r. „Deklaracja Niepodległości 1776 - Unia musi być zachowana”, Ojcowie Założyciele na okolicznościowej ilustracji z 1800 r. Universal History Archive / Getty Images

Nazwą tą określamy amerykańskich przywódców politycznych i polityków, którzy brali udział w tworzeniu Stanów Zjednoczonych. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy podpisali Deklarację Niepodległości, a następnie walczyli w wojnie o niepodległość i tworzyli Konstytucję federalną 1787 r. Jako że nie każdy z nich uczestniczył we wszystkich tych wydarzeniach, Amerykanie dokonali podziału Ojców Założycieli (The Founding Fathers) według dwóch kluczowych dokumentów.